Loading...
 • SMAN 70 Jakarta
  Upacara Bendera
 • SMAN 70 Jakarta
  Jl. Bulungan
 • SMAN 70 Jakarta
  Laboratorium
 • SMAN 70 Jakarta
  Gedung Sekolah

Berita terkini

Seluruh berita

"Ing ngarsa sung tuladha. Ing madya mangun karso. Tut wuri Handayani."

Ki Hajar Dewantara

"Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selagi engkau masih dapat bermimpi."

Raden Ajeng Kartini